Zelená informacím 2018

Osmý ročník soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Vítězové:

1. Ostrava

2. Praha

3. Opava

Skokan roku: Havlíčkův Brod

Tematická oblast (3P) Klima: Frýdek-Místek

Fotografie z akce naleznete na profilu Zonerama

Soutěžící

Města v České republice s počtem obyvatel 5 000 a více (podle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Hodnocení prezentací

Do soutěže se nelze samostatně přihlásit, ale posuzují se stránky všech měst nad 5 000 obyvatel. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 internetových prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých webových stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí a odpovídající strukturu a množství informací.

Kritéria hodnocení porotou

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Přehlednost celkové prezentace města
 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Míra zlepšení
 • NOVĚ: Tematická oblast ZMĚNA KLIMATU

Porota

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů a partnerů soutěže a dalších odborných institucí:

Záštita soutěže

Organizátoři soutěže

​​Partneři soutěže

Termíny soutěže v roce 2018

 • 1. 10. 2018 – vyhlášení soutěže
 • 15. 11. 2018 – 15. 12. 2018 − hodnocení prezentací porotou
 • 17. ledna 2019 − slavnostní vyhlášení výsledků (podrobnosti budou zveřejněny později)

Vítěz  obdržel od společnosti CI2, o. p. s. cenu: "Stanovení uhlíkové stopy úřadu města" a bude zařazen do prgramu Sledujeme / Snižujeme CO2.