Zelená informacím

O nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem soutěže je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. 

Do soutěže není nutné se samostatně hlásit. Jsou posuzovány stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad 5000. V první fázi hodnocení probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. Porota bere v úvahu následující kritéria: (1) Přehlednost celkové prezentace města, (2) Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí, (3) Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí, (4) Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem, (5) Pravidelná aktualizace stránek, (6) Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky nebo zprávy, (7) Využívání sociálních sítí a interakce a (8) Míra zlepšení oproti poslednímu ročníku. 

Samotné hodnocení stránek probíhá zhruba od poloviny října do konce listopadu. Slavnostního vyhlášení, kam je pozváno 30 měst s nejlepšími prezentacemi, se zpravidla uskutečňuje počátkem prosince či v lednu.

Soutěž probíhá od roku 2010, kdy se uskutečnil její nultý ročník.