Zelená informacím 2017

Sedmý ročník soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Vítězové:

1. Svitavy

2. Ostrava

3. Tábor

Skokan roku: Otrokovice

Tematická oblast (3P) Voda: Hranice

Soutěžící:

Města v České republice s počtem obyvatel 5 000 a více (podle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně přihlásit, ale posuzují se stránky všech měst nad 5 000 obyvatel. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 internetových prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých webových stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí a odpovídající strukturu a množství informací.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Přehlednost celkové prezentace města
 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Míra zlepšení
 • NOVĚ: Tematická oblast VODA

Porota:

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů a partnerů soutěže a dalších odborných institucí:

Záštita soutěže

Organizátoři soutěže:

​​Partneři soutěže:

Termíny soutěže v roce 2017:

 • 1. 9. 2017 – vyhlášení soutěže
 • 1. 9. 2017 − 14. 11. 2017 − možnost úpravy webové prezentace městy
 • 15. 11. 2017 – 15.12.2017 − hodnocení prezentací porotou
 • 18. ledna 2018 − slavnostní vyhlášení výsledků od 10:00 do 14:00 v prostorách společnosti Skanska, a. s. (v zasedací místnosti 2.01 Nové spojení, na adrese Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - mapa).

Vyhlášení vítězů:

Slavnostního vyhlášení výsledků se mohou zúčastnit všichni partneři soutěže. Na setkání byli pozváni zástupci měst, která se umístila na prvních 31 místech. Města, jejichž prezentace se umístila na 4. – 15. místě, obdrží ocenění bez uvedení pořadí. Města na medailových místech budou oceněna zvlášť. Vítěz získal hlavní cenu soutěže. Zvlášť byla vyhlášena kategorie „Skokan roku“ a rovněž ocenění za tematickou kategorii VODA

Vítěz  obdržel od společnosti CI2, o. p. s. cenu: "Stanovení uhlíkové stopy úřadu města" a bude zařazen do prgramu Sledujeme / Snižujeme CO2.