Zelená informacím 2016 – vyhlášení soutěže 2016

Již po šesté je vyhlášena pro města a obce v České republice soutěž Zelená informacím 2016. Jejím smyslem je nalézt a vybrat nejpovedenější městskou a obecní webovou prezentaci o životním prostředí. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů tak, aby jejich uživatelé – obyvatelé měst – znali stav a vývoj svého životního prostředí.

Organizátory soutěže jsou CI2, o. p. s., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a Informační centrum OSN v Praze. Záštitu nad letošním ročníkem převzal Svaz měst a obcí ČR. Stejně jako v předcházejícím ročníku je partnerem společnost Squelle Group, s. r. o. a společnost SGS Czech Republic, s r. o., která rovněž poskytla hlavní cenu.
Do soutěže se není nutné hlásit, budou posuzována všechna města ČR s více jak 5 tisíci obyvateli. Rozhodné datum pro začátek posuzování webových stránek je 15. říjen 2016. Slavnostní vyhlášení soutěže je předběžně naplánované na 6. prosince 2016 v Praze.

V loňském ročníku ocenění získala města Přerov, Třebíč a Praha a ocenění „skokan“ získalo město Třebíč. Zkušenosti uplynulých ročníků ukazují, že řada měst výrazně vylepšila formu, rozsah i obsah svých „ekologických“ prezentací na internetu a soutěž je pro města skutečnou motivací pracovat na dalším zlepšení v zájmu jejich vlastní prezentace i v zájmu občanů.

Slavnostního vyhlášení výsledků se účastní partneři soutěže. Na setkání jsou pozváni zástupci měst, která se umístila na prvních 30 místech. Města, jejichž prezentace se umístí na 4. – 15. místě, obdrží ocenění bez uvedení pořadí. Města na medailových místech jsou oceněna zvlášť a dostanou prostor k představení webových stránek města. Vítěz získává hlavní cenu soutěže. Zvlášť je vyhlášena kategorie „Skokan roku“, přičemž její vítěz má také prostor pro přednesení příspěvku. Organizátoři a partneři soutěže zajišťují slavnostnímu vyhlášení a vítězům celostátní publicitu.

Vyhlášení soutěže/pozvánka na šestý ročník soutěže Zelená informacím 2016 – ke stáhnutí níže.