Zelená informacím 2015 – vyhlášení soutěže v lednu 2016

Již po páté je vyhlášena pro města a obce v České republice soutěž Zelená informacím 2015. Jejím smyslem je nalézt a vybrat nejpovedenější městskou a obecní webovou prezentaci o životním prostředí. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů tak, aby jejich uživatelé – obyvatelé měst – znali stav a vývoj svého životního prostředí.

Organizátory soutěže jsou Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.p.s., CI2, o.p.s. a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí ČR. Stejně jako v předcházejícím ročníku je partnerem atelier zahradní a krajinářské architektury in-site, který vítěznému městu věnuje cenu.

Do soutěže se není nutné hlásit, budou posuzována všechna města ČR s více jak 5 tisíci obyvateli. Rozhodné datum pro začátek posuzování webových stránek je 15. říjen 2015. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 14. ledna 2016 v Praze.

V loňském ročníku ocenění získala města Ostrava, Přerov a Tábor. Zkušenosti uplynulých ročníků ukazují, že řada měst výrazně vylepšila formu, rozsah i obsah svých „ekologických“ prezentací na internetu a soutěž je pro města skutečnou motivací pracovat na dalším zlepšení v zájmu jejich vlastní prezentace i v zájmu občanů.

Pravidla soutěže se proti minulému ročníku jen mírně mění. V kritériích hodnocení zůstává faktor míry zlepšení (posun v pořadí oproti minulému roku) a na něj navazující kategorie ocenění „Skokan roku“ pro město s nejvyšší mírou zlepšení.