Výsledky soutěže Zelená informacím 2014

Karolinum. Rektorát University Karlovy v Praze. 4. 12. 2014