Výsledky soutěže Zelená informacím 2013

V prostorách Ministerstva životního prostředí dnes proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Zelená informacím 2013 o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Soutěž pořádají neziskové organizace TIMUR, o.s., CI2, o.p.s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a předsedy Svazu měst a obcí ČR ve spolupráci se společností In-site.

Odborná porota vybírala mezi 269 městy s počtem obyvatel vyšším než 5000 webové prezentace o životním prostředí, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti aj.

Na prvních třech místech se nakonec umístila města:

  1. Krnov
  2. Opava
  3. Přerov

Město Krnov získalo toto ocenění již po třetí za sebou. Obhajoba potvrdila jeho výjimečnou pozici města, které se pyšní nejkvalitnějšími webovými stránkami věnovanými životnímu prostředí. Překvapením letošního ročníku je město Opava, které se umístilo na druhém místě a zároveň získalo cenu „Skokan roku“, za největší meziroční zlepšení environmentální prezentace. Poskočila z 18. místa v roce 2012, což svědčí o výrazném pokroku v informování o životním prostředí prostřednictvím internetových stránek.

Na závěr setkání přednesl ředitel Centra pro otázky ŽP UK videozdravici a popřál vítězům mnoho úspěchů v další práci. Podivejte se prosim na http://www.youtube.com/watch?v=MQkgT2vewPY&feature=youtu.be