Vyhlášení soutěže za rok 2016

Po dvouleté odmlce opět nejlépe informuje o životním prostředí na svém webu město Ostrava

V reprezentačních prostorách Informačního centra OSN v Praze proběhlo dne 19. ledna 2017 slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice. Prvenství již dlouhodobě zůstává na Moravě.

Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 272 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu přístupnosti aj. Na stupních vítězů se umístila města:

  • Ostrava
  • Praha
  • Přerov

Prvenství si opět uchovala Morava, po loňském vítězi města Přerov se na prvním místě umístilo po dvouleté odmlce město Ostrava, jež zároveň získalo ocenění „Skokan roku“, za největší meziroční zlepšení environmentální prezentace. Ředitel CI2, o. p. s. Josef Novák k tomu uvedl „Je vidět, že téma životního prostředí v Moravskoslezském kraji je stále velmi aktuální. Z třiceti tří měst, která se letos dostala do finále, bylo plných deset měst z Moravskoslezského kraje. Webové stránky Ostravy jsou příkladem jednoduchého, přesného a přímočarého konceptu, jak je postavit. Využívají všech možných způsobů prezentace a komunikace se svými občany jako jsou sociální sítě, videa či diskuzní fórum.

Druhé místo obsadila Praha, která se posunula o jeden stupínek výše oproti minulému ročníku soutěže. Potvrzuje tak fakt, že její prezentace patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v republice. „U webové prezentace Prahy došlo k výraznému zlepšení přístupnosti pro běžné uživatele. Domnívám se, že představuje nejkomplexnější tematický portál o životním prostřední v České republice. Praha může být inspirací pro ostatní města,“ dodává Viktor Třebický, CI2, o. p. s.

Město Přerov i v letošním ročníku soutěže obhájilo jednu z medailových ocenění a umístilo se na třetím místě. Posunulo se tak z loňského prvního místa. „Je zřejmé, že webové stránky města Přerov si dlouhodobě uchovávají svou kvalitu. Vždy je velmi těžké obhájit první místo, myslím, že i tímto umístěním si město Přerov obhájilo své postavení jedné z nejlepších prezentací měst v republice. Tyto stránky patří k velmi vyváženým a velmi kladně bylo hodnoceno také dlouhodobé sledování stavu životního prostředí a využívání indikátorů a jejich trendů. I to je důvod jejich pěkného celkového umístění,“ doplnila Vlaďka Khajlová, CI2, o. p. s.

Mirek Lupač ještě k letošnímu ročníku podotýká: „Protože se v minulých ročnících ukázalo, že se úspěšná města mohou snadno „zabetonovat“ na prvních pozicích, byl v roce 2013 zaveden motivační bonus za míru zlepšení. Tento prvek vnesl do soutěže větší dynamiku a spravedlivě ocenil snahu udržovat a zvyšovat kvalitu prezentací. Pokud ovšem město nebude svůj úspěch a výsledek v dalším roce zhodnocovat a vylepšovat, hrozí mu opět sestup do průměru.

Zelená informacím spojuje města, která si váží životního prostředí a chtějí se o to podělit se svými obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy a nadšení lidí, kteří věří, že informační a komunikační technologie mohou životní prostředí měst zlepšit.

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s., Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy a Informační centrum OSN v Praze. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Hlavní cenu darovala společnost SGS Czech Republic, s. r. o.Průzkum výskytu azbestu s vytipováním potenciálně azbestových materiálů“ a „Skokan roku“ převzal od organizace CI2, o. p. s. dar „Stanovení uhlíkové stopy úřadu“. Oba dary si v letošním ročníků odvezlo město Ostrava.