Vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže Zelená informacím

Dne 1. srpna 2014 vyhlašují organizátoři soutěže Zelená informacím její čtvrté řádné pokračování. Jejím smyslem je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. 

Pravidla soutěže se od minulého roku téměř nezměnila. V kritériích hodnocení zůstává faktor míry zlepšení (posun v pořadí oproti minulému roku) a na něj navazující kategorie ocenění "Skokan roku" pro město s nejvyšší mírou zlepšení. Bylo zavedeno pravidlo, že město, které třikrát po sobě zvítězí (týká se to Krnova) nebude v následujícím ročníku (v roce 2014) hodnoceno. Kompletní soupis pravidel je umístěn v sekci stránek O soutěži

Stejně jako v předcházejícím ročníku je partnerem atelier zahradní a krajinářské architektury in-site, který vítěznému městu věnuje cenu. Záštitu soutěži udělilo Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí České republiky.