Vyhlášen 8. ročník soutěže Zelená informacím

Již po osmé je vyhlášena pro města a obce v České republice soutěž Zelená informacím. Jejím smyslem je nalézt a vybrat nejpovedenější městskou a obecní webovou prezentaci o životním prostředí a motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí. Speciální tematickou oblastí letošního ročníku je klimatická změna.

Hodnocení webových prezentací odbornou porotou bude probíhat od poloviny listopadu do poloviny prosince. Vyhlášení výsledků a oznámení vítězů se uskuteční v lednu 2019. Vítězné město získá hlavní cenu soutěže. V minulých letech se na předním místě umístily Svitavy, Ostrava a Přerov.

Organizátory soutěže jsou CI2, o. p. s., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a Agentura Koniklec, o. p. s. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Svaz měst a obcí České Republiky a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Více informací naleznete na samostatné stránce ročníku 2018.