Vítězové za rok 2018 budou známí 17. ledna 2019

Smyslem osmého ročníku soutěže Zelená informacím je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst České republiky. Cílem je rovněž motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Města, která se umístí na 1. až 15. místě, získají ocenění z rukou zástupce společnosti CI2, Agentury Koniklec a CENIA, české informační agentury životního prostředí. Konečné pořadí měst bude představeno na závěrečném setkání, které se odehraje 17. ledna 2019 od 10:00 do 14:00 v prostorách Ministerstva životního prostředí (zasedací místnost 432, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10).

Soutěž Zelená informacím je spolupořádána společností CI2, o. p. s., Agenturou Koniklec, o. p. s. a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky a CENIA, české informační agentury životního prostředí. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru.

Pro přihlášení na akci prosím použijte on-line přihlašovací formulář.