Vítězové za rok 2016 budou známí 19. ledna 2017

Smyslem šestého ročníku soutěže Zelená informacím je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst České republiky. Cílem je rovněž motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Města, která se umístí na 1. až 15. místě, získají ocenění z rukou zástupce Svazu měst a obcí České republiky a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Konečné pořadí měst bude představeno na závěrečném setkání v prostorách Informačního centra OSN v Praze, které se bude odehrávat 19. ledna 2017 od 10:00 do 14:00 v prostorách Informačního centra OSN v Praze (adresa: Železná 24, 110 00 Praha 1).

Soutěž „Zelená informacím“, která je spolupořádána CI2, o. p. s., Informačním centrem OSN v Praze a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru. 

Pro přihlášení na akci prosím použijte on-line přihlašovací formulář.