Tisková zpráva: Ostrava informuje občany o životním prostředí nejlépe v republice

Ve slavnostních prostorách rektorátu Univerzity Karlovy v Praze 4. prosince 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Soutěž pořádají organizace TIMUR, o. p. s , CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky a Svaz měst a obcí ČR. Partnery soutěže, kteří rovněž věnovaly ceny pro vítězná města, jsou Atelier zahradní a krajinářské architektury in-site, Squelle Group, s. r. o. a Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Odborná porota vybírala mezi 271 městy s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc webové prezentace o životním prostředí, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti aj. Na prvních třech místech se nakonec umístila města:

  1. Ostrava
  2. Přerov
  3. Tábor

Prvenství si uchoval severomoravský region, ale trojnásobného vítěze z minulých ročníků – město Krnov, (který z tohoto důvodu již nebyl posuzován) vystřídala Ostrava, jež zároveň získala cenu „Skokan roku“, za největší meziroční zlepšení environmentální prezentace. Ředitel CI2, o. p. s. Josef Novák k tomu uvedl „Je vidět, že téma životního prostředí v Moravskoslezském kraji je velmi aktuální. Webové stránky Ostravy jsou příkladem jednoduchého, přesného a přímočarého konceptu, jak je postavit. Navíc mají v sobě punc netradičnosti a novosti, který je pro uživatele velmi zajímavý a přehledný.“

Z loňského třetího na letošní druhé místo postoupil Přerov. „Přerov v uplynulém roce dokázal své kvalitní stránky o životním prostředí ještě lépe strukturovat a doplnit o indikátory životního prostředí, což stále není na místní úrovni v České republice běžné“, podotýká k tomu Novák.

Prof. Moldan úvodní řeči zdůraznil:  „Velké zlepšení životního prostředí, kterého dosáhla Česká republika po listopadu 1989, bylo umožněno díky mimořádné podpoře veřejnosti. Ta se v posledních letech vytratila. O to důležitější je, aby města objektivně informovala občany o stavu a vývoji životního prostředí a aby jim občané poskytovali zpětnou vazbu.

Sekretář soutěže Mirek Lupač z TIMUR, o. p. s. k letošnímu ročníku podotýká: „Protože se v minulých ročnících ukázalo, že se úspěšná města mohou snadno „zabetonovat“ na prvních pozicích, byl v roce 2013 zaveden motivační bonus za míru zlepšení. Tento prvek vnesl do soutěže větší dynamiku a spravedlivě ocenil snahu udržovat a zvyšovat kvalitu prezentací.“

Kontakty:

Mirek Lupač

Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj, o. p. s.

Tel: + 420 775 339 333

miroslav.lupac [at] timur.cz

Josef Novák

CI2, o.p.s.

Tel: + 420 736 162 066

josef.novak [at] ci2.co.cz