Soutěž Zelená informacím 2016

Šestý ročník soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Vítězové: 

1. Ostrava

2. Praha

3. Přerov

Skokan roku: Ostrava

Smysl soutěže:

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. V roce 2016 proběhne již 6. řádný ročník soutěže.

Soutěžící:

Města v České republice s počtem obyvatel 5 000 a více (podle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně přihlásit, ale posuzují se stránky všech měst nad 5 000 obyvatel. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 internetových prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých webových stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí a odpovídající strukturu a množství informací.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Přehlednost celkové prezentace města
 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Míra zlepšení

Porota:

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů a partnerů soutěže a dalších odborných institucí:

Záštita soutěže

Organizátoři soutěže:

Partneři soutěže:

Termíny soutěže v roce 2016:

 • 1. 8. 2016 – vyhlášení soutěže
 • 1. 8. 2016 − 30.11. 2016 − možnost úpravy webové prezentace městy
 • 1. 12. 2016 – 10. 1. 2017 − hodnocení prezentací porotou
 • 19. 1. 2017 − slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách Informačního centra OSN v Praze

Vyhlášení vítězů:

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili všichni partneři soutěže. Na setkání byli pozváni zástupci měst, která se umístila na prvních 33 místech. Města, jejichž prezentace se umístila na 4. – 15. místě, obdržela ocenění bez uvedení pořadí. Města na medailových místech byla oceněna zvlášť. Vítěz získal hlavní cenu soutěže. Zvlášť je vyhlášena kategorie „Skokan roku“, přičemž její vítěz má také prostor pro přednesení příspěvku. Organizátoři a partneři soutěže zajišťují slavnostnímu vyhlášení a vítězům celostátní publicitu.

Vítězné město získává hlavní cenu soutěže věnovanou společností SGS Czech republic, s. r. o. „Průzkum výskytu azbestu s vytipováním potenciálně azbestových materiálů“. Společnost je akreditovaným inspekčním orgánem − azbest č. 4067. Výše hlavní ceny je v hodnotě 40 000 Kč.

Vítěz kategorie Skokan roku obdržel od společnosti CI2, o. p. s. cenu: "Stanovení uhlíkové stopy úřadu města" a bude zařazena do prgramu Sledujeme / Snižujeme CO2