Soutěž Zelená informacím 2015

Pátý ročník soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Vítězové: 

1. Přerov

2. Třebíč

3. Praha

Smysl soutěže:

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. V roce 2015 proběhne 5. řádný ročník soutěže.

Soutěžící:

Všechna města ČR s počtem obyvatel 5000 a více (podle údajů ČSÚ k 31. 12. 2014)

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně hlásit. Posuzují se stránky všech měst. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých webových stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí a odpovídající strukturu a množství informací.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Přehlednost celkové prezentace města
 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Sociální media a interakce
 • Míra zlepšení

Porota:

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů a partnerů soutěže a dalších odborných institucí:

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
 • CI2, o. p. s.
 • Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy
 • Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
 • Svaz měst a obcí ČR

Záštita soutěže

 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Ministerstvo životního prostředí

Organizátoři soutěže:

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
 • CI2, o. p. s.
 • Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze

Termíny soutěže:

 • 5. srpna 2015 – vyhlášení soutěže
 • 6. srpna 2015 − 14. října 2015 − možnost úpravy webové prezentace městy
 • 15. října 2015 – 15. prosince 2015 − hodnocení prezentací porotou (15. října 2015 je rozhodným termínem pro posuzování prezentací)
 • 14. ledna 2016 − slavnostní vyhlášení výsledků

Vyhlášení vítězů:

Slavnostního vyhlášení výsledků se účastní všichni partneři soutěže. Na setkání jsou pozváni zástupci měst, která se umístila na prvních 30 místech. Města, jejichž prezentace se umístí na 4. – 15. místě, obdrží ocenění bez uvedení pořadí. Města na medailových místech jsou oceněna zvlášť a dostanou prostor k vlastní prezentaci. Vítěz získává hlavní cenu soutěže. Zvlášť je vyhlášena kategorie „Skokan roku“. Její vítěz má také prostor pro přednesení příspěvku. Organizátoři a partneři soutěže zajišťují slavnostnímu vyhlášení a vítězům celostátní publicitu.

Hlavní cena

Hlavní cenu: Stanovení uhlíkové stopy Městského úřadu / Magistrátu věnuje společnost CI2, o. p. s.