Soutěž Zelená informacím 2014

Třetí ročník soutěže "Zelená informacím" o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Výsledky:

1. místo: Ostrava

2. místo: Přerov

3. místo: Tábor

Další výsledky: 4. Kopřivnice, 5. Praha, 6. Jablonec nad Nisou, 7. Svitavy, 8. Louny, 9. Vimperk, 10.-11. HustopečeFrýdek-Místek, 12. Opava, 13. Čelákovice, 14. Zlín, 15.-16. Bakov nad JizerouJirkov.

17,-33. místo (abecedně): Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Bruntál, Český Těšín, Hradec Králové, Hranice, Kladno, Lysá nad Labem, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Napajedla, Příbor, Příbram, Roudnice nad Labem, Třebíč, Uherské Hradiště, Zábřeh. 

Skokan roku: Ostrava

Smysl soutěže:

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.  V roce 2014 proběhne 4. řádný ročník soutěže.

Soutěžící:

Všechna města ČR s počtem obyvatel 5000 a více.

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně hlásit. Posuzujeme stránky všech měst. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých www stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Míra zlepšení

Poznámka: Některá města se opakovaně umísťují na předních pozicích. Abychom ostatní města více motivovali k útoku na první pozice, jsou od roku 2013 zavedeny dva nové motivační prvky: kategorie „Skokan roku“ a kritérium „Míra zlepšení“. Skokanem roku se stává město (prezentace), které se umístí v první třicítce finalistů, u kterého došlo k nejvyššímu nárůstu bodového ohodnocení kritérií předvýběru oproti minulému roku. Míra zlepšení je nové kritérium hodnocení finalistů. Pokud se některé z nejúspěšnějších měst z minulého ročníku dále nezlepší a jiné město se v bodovém zisku výrazně posune vzhůru, může favorita ohrozit a dostat se na první pozice.

Porota:

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů, partnerů a odborných institucí:

Záštita soutěže:

Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí České republiky

Hlavní cena: Koncepce řešení veřejného prostoru včetně jejího projednání s veřejností od Atelieru zahradní a krajinářské architektury in-site. Ceny pro 2.-4. místo věnovala společnost Squelle Group s r.o.. Finančn akci podpořila společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Koncepční řešení veřejných ploch je zásadním krokem pro vybudování funkčního a uživatelsky příjemného prostředí v obci. Komunikace s veřejností je přitom nezbytným krokem v této cílené přeměně. Vítězné obci nabízíme pomoc právě s těmito prvními kroky, a to v hodnotě 25.000 Kč.

Organizátoři soutěže:

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.
 • CI2, o. p. s.
 • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze

Termíny soutěže:

 • 1. 8. 2014 – vyhlášení soutěže
 • 17. 10. 2014 – 18. 11. 2014 - hodnocení prezentací porotou (17. 10. 2014 je rozhodným termínem pro začátek posuzování prezentací)
 • 4. 12. 2014 - slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách rektorátu University Karlovy

Vyhlášení vítězů:

Slavnostního vyhlášení výsledků se účastní všichni partneři soutěže. Na setkání jsou pozváni zástupci měst, která se umístila na prvních 15. místech. Města, jejichž prezentace se umístí na 4. – 15. místě, obdrží ocenění. Města na medailových místech jsou oceněna zvlášť a dostanou prostor k vlastní prezentaci. Vítěz získává hlavní cenu soutěže. Zvlášť je vyhlášena kategorie „Skokan roku“. Její vítěz má také prostor pro přednesení příspěvku. Organizátoři a partneři soutěže zajišťují slavnostnímu vyhlášení a vítězům celostátní publicitu.