Soutěž Zelená informacím 2013

Třetí ročník soutěže "Zelená informacím" o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Vyhlášení výsledků:

1. místo: Krnov

2. místo: Opava

3. místo: Přerov

4.-15. místo: Praha, Svitavy, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Louny, Prachatice, Kladno, Hranice, Zlín, Vimperk, Jablonec nad Nisou, Příbram

16.-33. místo (dle abecedního pořadí): Bakov nad Jizerou, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Český Těšín, Hradec Králové, Hustopeče, Kolín, Lanškroun, Mělník, Mladá Boleslav, Ostrava, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Tábor, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Znojmo

Skokan roku: Opava

Smysl soutěže:

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.  V roce 2013 proběhne 3. řádný ročník soutěže.

Soutěžící:

Všechna města ČR s počtem obyvatel 5000 a více.

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně hlásit. Posuzujeme stránky všech měst. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých www stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky
 • Míra zlepšení

NOVĚ!

Některá města se opakovaně umísťují na předních pozicích. Abychom ostatní města více motivovali k útoku na první pozice, jsou od roku 2013 zavedeny dva nové motivační prvky:

 • Kategorie „Skokan roku“
 • Kritérium „Míra zlepšení“

Skokanem roku se stává město (prezentace), které se umístí v první třicítce finalistů, u kterého došlo k nejvyššímu nárůstu bodového ohodnocení kritérií předvýběru oproti minulému roku.

Míra zlepšení je nové kritérium hodnocení finalistů. Pokud se některé z nejúspěšnějších měst z minulého ročníku dále nezlepší a jiné město se v bodovém zisku výrazně posune vzhůru, může favorita ohrozit a dostat se na první pozice.

Porota:

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů, partnerů a odborných institucí:

Záštita soutěže:

Ministerstvo životního prostředí a Předseda Svazu měst a obcí České republiky

Hlavní cena: Koncepce řešení veřejného prostoru včetně jejího projednání s veřejností od Atelieru zahradní a krajinářské architektury in-site.

Koncepční řešení veřejných ploch je zásadním krokem pro vybudování funkčního a uživatelsky příjemného prostředí v obci. Komunikace s veřejností je přitom nezbytným krokem v této cílené přeměně. Vítězné obci nabízíme pomoc právě s těmito prvními kroky, a to v hodnotě 25.000 Kč.

Organizátoři soutěže:

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.
 • CI2, o. p. s.
 • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze

Termíny soutěže:

 • 1. 8. 2013 – vyhlášení soutěže
 • 15. 10. 2013 – 18. 11. 2013 - hodnocení prezentací porotou (15. 10. 2013 je rozhodným termínem pro začátek posuzování prezentací.)
 • 5. 12. 2013 - slavnostní vyhlášení výsledků (MŽP)

Vyhlášení vítězů:

Slavnostního vyhlášení výsledků se účastní všichni partneři soutěže. Na setkání jsou pozváni zástupci měst, která se umístila na prvních 15. místech. Města, jejichž prezentace se umístí na 4. – 15. místě, obdrží ocenění bez uvedení pořadí. Města na medailových místech jsou oceněna zvlášť a dostanou prostor k vlastní prezentaci. Vítěz získává hlavní cenu soutěže. Zvlášť je vyhlášena kategorie „Skokan roku“. Její vítěz má také prostor pro přednesení příspěvku. Organizátoři a partneři soutěže zajišťují slavnostnímu vyhlášení a vítězům celostátní publicitu.