Soutěž Zelená informacím 2010

Nultý ročník soutěže "Zelená informacím" o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst.

Vyhlášení výsledků:

1. místo: Jablonec nad Nisou

2. místo: Tábor

3. místo: Příbram

4.-15. místo: Krnov, Český Těšín, Opava, Náchod, Přerov, Kladno, Kopřivnice, Děčín, Otrokovice, Hustopeče, Vimperk, Boskovice

16.-27. místo (dle abecedního pořadí): Bohumín, Český Krumlov, Havířov, Mariánské Lázně, Meziboří, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Svitavy, Šumperk, Uherské Hradiště, Vrchlabí

Smysl soutěže:

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. 

Soutěžící:

Všechna města ČR s počtem obyvatel 5000 a více kromě Prahy a Brna.

Hodnocení prezentací:

Do soutěže se nelze samostatně hlásit. Posuzujeme stránky všech měst. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých www stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí.

Kritéria hodnocení porotou:

Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato kritéria:

 • Rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí
 • Rozsah a kvalita obsahu informací o životním prostředí
 • Úprava stránek o životním prostředí, estetický dojem
 • Pravidelná aktualizace
 • Dlouhodobé udržování obsahu, například formou ročenky

Porota:

Porota pro hodnocení soutěže je sestavena z organizátorů, partnerů a odborných institucí:

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.
 • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
 • Magistrát Hlavního města Prahy
 • Ministerstov životního prostředí

Finanční podpora soutěže:

Ministerstvo životního prostředí

Organizátor soutěže:

 • Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.