Seminář: Vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím

Dne 4. prosince 2014 se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím 2014, na které bylo pozváno 33 zástupců z nejlepších měst. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru. 

Hlavní cenu pro vítěze soutěže „Zelená informacím 2014“ věnovala společnost In-site: Atelier zahradní a krajinářské architektury. Další ceny předají zástupci partnerské organizace Squelle Group a Svazu měst a obcí ČR. Výsledky soutěže budou známé až v den konání akce. 

Vyhlášení se bude odehrávat 4. prosince 2013 od 10:00 do 14:00 na Rektorátu University Karlovy v Praze (Karolinum, Malá aula, Ovocný trh 3–5, Praha 1).