Nejlépe o životním prostředí na svém webu informují Svitavy

V centrále společnosti SKANSKA, a. s. v Praze-Karlíně se uskutečnilo dne 18. ledna 2018 slavnostní vyhlášení výsledků sedmého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice. Prvenství se z Moravy přesunulo na jeho pomezí, do Svitav.

Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti aj. Na stupních vítězů se umístila města:

  1. Svitavy
  2. Ostrava
  3. Tábor

Poprvé v historii soutěže získalo nejvyšší ocenění město Svitavy a na pomyslném žebříčku vystřídalo Ostravu. Ředitel spoluorganizátora soutěže CI2, o. p. s. Josef Novák k tomu uvedl „Město Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí“. Cenu z rukou Josefa Nováka a Jany Krutákové, členky Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a poslankyně Parlamentu ČR, převzali Marek Antoš a Tereza Vrbková z odboru životního prostředí Svitavy, kteří mají největší zásluhu za podobu svitavských stránek.

Druhé místo obsadila Ostrava, která v loňském roce dobyla stupínek nejvyšší a potvrdila skutečnost, že její prezentace patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v republice. Druhou cenu převzala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a pracovník odboru životního prostředí Michal Gacka. „Webová prezentace Ostravy pozitivně překvapila všechny porotce svým ojedinělým pojetím, které se vymyká ostatním stránkám v republice. Město využilo svůj potenciál a ukázalo, že oprávněně kandiduje na titul Evropské zelené město pro rok 2020. Jen díky bonusům za posun se před Ostravu dostaly Svitavy. Jinak byly stránky odbornou porotou hodnoceny jako nejzdařilejší“ dodává Miroslav Lupač z Agentury Koniklec, o. p. s.

Město Tábor se po několika letech vrátilo na medailové umístění a umístilo se na třetím místě. Ocenění z rukou zástupců soutěže převzala místostarostka města Kateřina Bláhová. „Je zřejmé, že webové stránky města Tábor si dlouhodobě uchovávají svou kvalitu. Město zapracovalo na jejich vzhledu a doplnilo je souhrnnými informacemi v podání ročenek životního prostředí či mapového portálu“ doplnil Josef Novák.

Mirek Lupač ještě k letošnímu ročníku podotýká: „Protože se v minulých ročnících ukázalo, že se úspěšná města mohou snadno „zabetonovat“ na prvních pozicích, byl v roce 2013 zaveden motivační bonus za míru zlepšení. Tento prvek vnesl do soutěže větší dynamiku a spravedlivě ocenil snahu udržovat a zvyšovat kvalitu prezentací. Pokud ovšem město nebude svůj úspěch a výsledek v dalším roce zhodnocovat a vylepšovat, hrozí mu opět sestup do průměru.“

V roce 2017 byla pravidla soutěže rozšířena o "Tematickou část", také nazývanou "3P část". Každoročně je vybráno jedno konkrétní téma, jehož zpracování v jednotlivých prezentacích je hodnoceno z trochu jiného úhlu pohledu. Odborný partner, který je pro každé téma vybrán, hodnotí, jak se městu daří zvolené téma prezentovat z hlediska praktických potřeb občana a z hlediska potřeby motivovat obyvatele k environmentálně šetrnému jednání. Kritérii pro hodnocení je "proaktivní", "pozitivní" a "praktický" přístup k tématu. V roce 2017 bylo vybráno téma Voda. Cenu za nejlépe hodnocenou cenu v této části soutěže si odnesl zástupce města Hranice."

Zelená informacím spojuje města, která si váží životního prostředí a chtějí se o to podělit se svými obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy a nadšení lidí, kteří věří, že informační a komunikační technologie mohou životní prostředí měst zlepšit.

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Partnery soutěže byly organizace Agentura Koniklec, o. p. s. a Squelle Group, s. r. o. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, který zastupovala poslankyně Jana Krutáková. Hlavní cenu darovala společnost CI2, o. p. s. „Stanovení uhlíkové stopy městského úřadu“